» ارتباط با ما

شماره تماس : ۰۹۳۶۲۱۳۲۹۴۳ - ۰۹۱۷۹۰۲۳۳۰۳
ساعت تماس : صبح از ساعت ۸ الی ۱۳ - عصر ۱۷ الی ۲۱

پست الکترونیکی : classweb.info@gmail.com
پاسخگویی تا حداکثر 48 ساعت

آدرس : بندرعباس - فلکه برق
ساعت کاری : 17 الی 21 شب