Header Image

» نمونه کار ها

طراحی وبسایت فروشگاهی راستی شاپ

در این پروژه قالب سایت بطور کامل بازنویسی شد و همچنین ماژولهای مربوطه براساس نیاز سفارش دهنده ویرایش گردید. یک ماژول جامع برای مدیریت قسمت های مختلف قالب و سایت…

 • نمونه کار سایت
 • فرید پودات
طراحی سایت نمایندگی بیمه ایران بسدک

طراحی سایت نمایندگی بیمه ایران بسدک

 • نمونه کار سایت
 • فرید پودات
طراحی سایت شرکتی کبیر دشت

طراحی سایت شرکتی کبیر دشت

 • نمونه کار سایت
 • فرید پودات
طراحی سایت ثبت سفارش بندر چاپ

طراحی سایت ثبت سفارش بندر چاپ

 • نمونه کار سایت
 • فرید پودات
طراحی سایت فروشگاه اینترنتی ایبسان

طراحی سایت فروشگاه اینترنتی ایبسان

 • نمونه کار سایت
 • فرید پودات
طراحی سایت فروشگاهی مارکت پی اس دی

طراحی سایت فروشگاهی مارکت پی اس دی

 • نمونه کار سایت
 • فرید پودات
طراحی سایت آموزشی بازی براول استارز

طراحی سایت آموزشی بازی براول استارز

 • نمونه کار سایت
 • فرید پودات
طراحی لوگو تعمیرات موبایل فرهنگ

طراحی لوگو تعمیرات موبایل فرهنگ

 • نمونه کار لوگو
 • فرید پودات
طراحی لوگو شرکت تجارت طلوع فراگیر قشم

طراحی لوگو شرکت تجارت طلوع فراگیر قشم

 • نمونه کار لوگو
 • فرید پودات
طراحی لوگو تعمیرات موبایل پویا

طراحی لوگو تعمیرات موبایل پویا

 • نمونه کار لوگو
 • فرید پودات
طراحی لوگو گالری هنری افراش

طراحی لوگو گالری هنری افراش

 • نمونه کار لوگو
 • فرید پودات
طراحی لوگو گالری هنری افراش

طراحی لوگو گالری هنری افراش

 • نمونه کار لوگو
 • فرید پودات